Avís Legal

1. Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa Instal Tecnic Gas, que pertany al Grup Climatot:

Nom: Instal Tecnic Klimatot S.L. (d’ara endavant «la Societat»)
CIF: B64831589
Domicili Social: C/ Bac de Roda 136, 08020, Barcelona
Telèfon: 900 535 815
Adreça de correu electrònic: admin@gasnaturalinstalacion.com

2. Propietat intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el maquinari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en nom de l’empresa, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de la denominació social de l’empresa i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el seu permís previ i per escrit.

L’usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquesta web per al seu ús personal i privat. Queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per la Societat.

La Societat vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, així com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

3. Condicions d’utilització de la web

La Societat ofereix en la seva web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que es pactin.

La Societat es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el lloc web. Pot limitar o no permetre l’accés a l’esmentada informació. Té el dret d’eliminar, limitar o impedir l’accés a la seva web quan apareguin dificultats tècniques pròpies o alienes. Pot limitar l’accés quan es disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per al funcionament de la web.