FAQ

Tot el que necessites saber abans de comprar amb nosaltres

PREGUNTES FREQÜENTS

Aquí trobaràs resposta a algunes de les preguntes més habituals que rebem diàriament. Si tens alguna pregunta diferent no dubtis en fer servir el nostre formulari de contacte.

Sí. Teòricament es podrien seguir instal·lant calderes estanques sense cap problema. Des de l’entrada en vigor de la nova normativa es va prohibir la fabricació de calderes que no siguin de condensació, però les que estan actualment a magatzems o botigues es poden seguir instal·lant. A la pràctica, la realitat és que ja no se’n troben de disponibles.

No. La sortida de gasos de les calderes de condensació incorporen en el seu interior un tub de polipropilè per evitar el deteriorament per oxidació. A més, la inclinació d’aquesta sortida és oposada a qualsevol caldera estanca.

La longitud màxima depèn del model de caldera. Els fabricants faciliten aquesta dada en les seves especificacions tècniques. Hi ha calderes amb molta més longitud que d’altres, per això si la teva sortida de gasos és molt llarga, consulta amb un professional que t’assessori. A més, aquesta longitud queda reduïda en cas que s’hagi de fer algun desviament.

Si instal·les una caldera nova podries treure les reixetes sempre i quan no tinguis cap altre aparell de gas, com per exemple la cuina.

Els termòstats convencionals, tant de roda com digitals, poden connectar-se a les noves calderes, però aquests termòstats interrompen la modulació de la caldera, per la qual sempre recomanem la instal·lació d’un termòstat modulant de la mateixa marca que la caldera. Aquests termòstats es comuniquen contínuament amb la caldera i fan que s’adapti la flama a la necessitat real, cosa que fa que s’aconsegueixi un important estalvi d’energia.

L’aire dels radiadors és un efecte que es produeix per la descomposició de l’aigua a l’oxigen i hidrogen a causa de l’electròlisi al circular pels radiadors. Les calderes incorporen un purgador automàtic que és capaç de deixar anar aire si passa per la caldera, però a vegades, sobretot en radiadors nous, la quantitat d’aire que produeixen és molt alta, i pel disseny de la instal·lació es queda en els radiadors. Això provoca sorolls i fins i tot pot arribar a deixar d’escalfar. És llavors quan l’hem de purgar. Si el radiador escalfa bé o fa soroll no cal purgar-lo.

No. L’aigua dels radiadors a vegades sembla bruta, però no convé canviar-la. Aquesta aigua ja ha perdut tot l’oxigen dissolt, per la qual cosa té molt limitat el poder d’oxidació. Si la canviéssim faríem que comenci el procés i provocaríem que s’oxidin parts interiors dels elements de la calefacció i també la producció d’aire, amb el consegüent purgat.

Si. Els preus de tots els nostres productes inclouen l’IVA.

. Al comprar una caldera fem la seva instal·lació bàsica. Cal tenir en compte que els models d’escalfador també són de gas natural.

La instal·lació bàsica comprèn les següents condicions:

  • Substitució de la caldera o escalfador antic i transport fins a un punt verd per al seu correcte reciclatge.
  • Instal·lació de preses d’aigua i gas en la ubicació actual.
  • 1 metre de canonada de sortida de fum
  • 1 colze de 90º
  • 1 metre de tub de desguàs.

No. El que sí que és obligatori és fer una revisió cada dos anys per una empresa autoritzada que pugui expedir un certificat. Aquesta revisió la solen incloure al contracte de manteniment i d’aquí ve la creença que és obligatori tenir un contracte de manteniment.

Els teus veïns t’han dit que no l’apaguen mai i que així estalvien gas. . La resposta és que depèn. És cert que quan la casa està freda la caldera gasta més fins que aconsegueix una temperatura de confort. Si la teva casa està habitada tot el dia pot ser aconsellable intentar mantenir un temperatura de confort sempre que no sigui alta i gestionar la caldera amb un termòstat modulant, i per la nit baixar alguns graus. Si t’has d’absentar unes quantes hores és millor apagar-la.